8 800 775-65-06 (бесплатно по РФ)

În general, canalul este un diapazon al prețului, care-I limitează fluctuațiile.

Canalele pot fi atât orizontale, ex.: în caz de flat, cât și înclinate- când pe piață se atestă o anumită tendință. În afară de aceasta, canalele se deosebesc prin metodele de determinare și creare a propriilor sale frontiere.

 

Canalul regresiei liniare - pentru crearea acestui canal sunt setate  2 puncte - inițial și final.

Limitele canalului se setează automat cu utilizarea metodelor statistice. Se poate spune că cu cât mai accentuat va fi mișcarea prețului observată într-un sector anumit al graficului, cu atât mai înguste vor fi frontierele canalului regreseiei liniare.

Canalul echidistant sau canalul trend este un instrument grafic ce permite crearea unui canal simplu din 2 linii paralele, distanța dintre care se setează manual.

Pentru crearea acestuia este necesar să determinați unghiul de înclinare cu ajutorul a 2 puncte, apoi să setați distanța dintre 2 frontiere a canalului, utilizând markerul pe linia a 2-a.

Canalul cu deviere standart este tipul de canal asemănător cu canalul regresiei liniare, deoarece la calcularea frontierelor sale la fel se utilizează metodele statisticii matematice.

În cazul de fata distanța dintre frontierele canalului se calculează ca o mărime a unui număr de devieri standarte a prețului de la valoarea ei medie pentru o perioadă anumită de timp. Devierea standart e un parametru statistic ce se determină în mod automat, iar numărul de devieri poate fi setat în proprietățile obiectului.

Canalul Fibonacci este canalul în care Dvs setați manual înclinarea și lățimea, dar în acelaș timp se creeză automat nivele adiționale, prevăzute în procente de la lățimea curentă a canalului cu utilizarea valorilor cheie a rândurilor lui Fibonacci.

Este important să meționăm că în proprietățile acestui obiect Dvs puteți seta, de sine stătător, numărul și valoarea acestor nivele. Ele nu trebuie numaidecât să aibă ceva în comun cu rândurile lui Fibonacci.