8 800 775-65-06 (бесплатно по РФ)

Graficele se utilizează pentru o prezentare vizuală a informației despre dinamica modificărilor prețului pe ecranul PC-ului Dvs. În terminalul MetaTrader există 3 variante de afișare a graficelor:linii

 

 

barele prețurilor 

lumânări japoneze.

Pentru a trece de la o variantă la alta, utilizați butoanele din bara de instrumente “Grafice”

În primul caz, prețurile fixate la finele perioadei alese - așa numitul preț de închidere, se unesc între ele printr-o linie simplă. Acesta este cel mai simplu grafic, care nu prezintă foarte multă informație despre preț precum o face graficul barelor sau al lumânărilor, dar în acelaș timp este foarte comod în crearea construcțiilor grafice.

Pentru modificarea scării graficului se modifică perioada temporară a acestuia- timeframe- pasul minim pe gradarea timpului în grafic. Pe bara de instrumente Perioada Graficului se află butoane pentru trecerea rapidă de la un time-frame la altul.

Graficul barelor prețurilor permite vizualizarea nu numai a prețurilor de închidere, 

Dar și a prețurilor de deschidere, adică a prețurilor de la startul perioadei de timp.

Maximul și minimul sunt marcate pentru timeframe-ul în cauză.

Principiul creării graficului lumânărilor japoneze este similar ca cel al barelor, însă pentru o mai mare concretizare ele se colorează în diferite culori în dependență de cazul în care prețul a crescut sau s-a micșorat în perioada de timp ales. Dacă prețul de închidere a lumânării este mai înalt decât prețul de deschidere- prețul a crescut- o astfel de lumânăre va fi bullish.

Dacă, însă, lumânarea s-a închis cu un preț mai mic decât cel de la deschidere- lumânare e bearish.

Culorile barelor și a corpurilor lumânărilor pot fi modificate în setările graficului, alegând unul din seturile cromatice standart de sine stătător.