8 800 775-65-06 (бесплатно по РФ)

Să studiem filele meniului.

În meniul File putem vizualiza coordonarea generală a terminalului. La tastarea “Grafic nou” se deschide submeniul de alegere a perechii valutare.

Tastând orice punct, vom deschide noul grafic al perechii alese.

Punctul “Deschiderea autonomă” permite deschiderea graficului din datele salvate pe hard disk. Cu ajutorul punctului “Deschiderea graficului  eliminat” noi putem redeschide un grafic închis întâmplător sau intenționat, cu toate setările acestuia.

Sa presupunem că avem un grafic cu o varietate de indicatori instalați. În cazul închiderii acestuia, punctul meniului “Deschiderea graficului  eliminat” ne va permite redeschiderea lui.

În adiție, noi putem închide graficul curent, să salvăm datele despre instrumentul curent în format de text, precum și să salvăm graficul sub forma de imagine.

Secțiunea meniului “Profiluri” ne permite trecerea de la un profil la altul, să salvăm și să deschidem profiluri salvate anterior. Acestea vor fi analizate mai detaliat pe parcursul unei lecții aparte.

Punctul meniului “Deschidere cont” ne permite deschiderea unui demo-cont direct din terminal. Acestui subiect ii va fi dedicat un compartimet separat pentru studiu.

Ultimele puncte din meniu ne permit printarea graficului precum și ieșirea din program.

Cu ajutorului meniului “View” noi putem modifica aspectul exterior al programului nostru.

Noi putem schimba limba programului cu ajutorul gamei de peste 30 de limbi. Pentru exemplificare, vom trece la limba germană, după aceasta este necesar sa resetăm programul.

După cum puteți observa, acum programul este complet tradus în germană. Vom trece la limba inițială și vom reseta terminalul.

De asemenea în meniul “View” noi putem închide oricare dintre barele de instrumente, de exemplu vom închide bara “Grafice”. Noi mai putem închide și Bara de statut, Bara pentru schimbarea graficelor, fereastra “Analiza pieței”, “Fereastra de date”, ”Fereastra terminalului” și fereastra “Tester strategii”

Fiecărei din aceste ferestre îi va fi dedicat un compartiment aparte.

La tastarea în ultimul punct- “Full Screen” noi vom putea vzualiza terminalul în format mărit.

Diviziunea “Grafice” este destinată pentru coordonarea ferestrei graficului ales. Vom precăuta punctul dat într-un video separat.

Diviziunea “Service” este destinată pentru coordonarea arhivei cotațiilor, modulelor software și a setărilor generale ale terminalului.

 

 

În adiție, prin fila “Service”, punctul “New order” poți deschide o afacere după instrumentul ales.

Fila “Fereastra” este destinată pentru coordonarea graficelor. Dvs puteți deschide un nou grafic, să plasați ferestrele graficelor sub formă de cascadă, vertical sau orizontal. În fila “Fereastra” Dvs mai puteți alege oricare dintre graficele deschise.

Secțiunea “Reference” conține toată informația  de referință necesară despre program.